# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 تربيت مربي مهد کودک و پيش دبستاني(آنلاین) ( ) 20 19 اعلام می گردد ۳۶۷۷۳۸ ۴۵۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 خبرنگاری(آنلاین) خانم محبوبه علی آقایی ( ) 15 14 اعلام می گردد ۳۵۶۱۰۳ ۲۳۱,۰۰۰ سایت ثبت نام