# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 تعيين سطح بزرگسالان (تلفنی) - پنج ( ) 20 14 اعلام می گردد ۴۹۴۱۸۵ ۱۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تعيين سطح نوجوانان(تلفنی) - سه ( ) 20 11 اعلام می گردد ۴۹۴۰۱۷ ۱۳,۰۰۰ سایت ثبت نام