# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 بورس مقدماتی و تابلو خوانی(آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۳۵۷۹۹۳ ۱۶۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تحلیل بنیادی بورس (آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 14 12 اعلام می گردد ۳۵۷۴۳۶ ۳۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تجزیه و تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال(آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 14 13 اعلام می گردد ۳۳۶۲۱۶ ۳۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام