# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 ETABS و Safe (قسط اول) مهندس حاجی زاده ( ) 12 9 اعلام می گردد ۳۶۷۷۳۳ ۴۸۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Revit (حضوری) دکتر معصومه قیمتی ( ) 10 5 اعلام می گردد ۳۶۶۴۰۶ ۲۷۶,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Auto cad مقدماتي دکتر معصومه قیمتی ( ) 10 3 اعلام می گردد ۳۶۲۴۲۹ ۱۸۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 3D MAX I مهندس احسان آغنی ( ) 12 8 اعلام می گردد ۳۶۲۳۳۳ ۲۹۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 متره و برآورد و صورت وضعیت (همراه با آموزش نرم افزار تدکار) مهندس علیرضا کاظمی ( ) 10 8 اعلام می گردد ۳۶۱۷۹۸ ۲۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 3D MAX I I مهندس احسان آغنی ( ) 9 2 اعلام می گردد ۳۴۵۶۰۲ ۲۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Revit(آنلاین) دکتر معصومه قیمتی ( ) 10 6 اعلام می گردد ۳۴۴۳۴۰ ۲۴۰,۰۰۰ سایت ثبت نام