# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 Network+ ( ) 12 10 اعلام می گردد ۳۶۱۴۱۴ ۳۱۲,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNA (آنلاین) - با تخفیف بهاره مهندس سعيد زنگنه ( ) 12 11 اعلام می گردد ۳۵۶۳۹۰ ۷۴۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNP مهندس ليلا آورزمانی ( ) 12 8 اعلام می گردد ۳۴۴۵۸۹ ۴۹۸,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNA Security مهندس ليلا آورزمانی ( ) 10 7 اعلام می گردد ۲۵۲۵۳۹ ۴۹۸,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 +A (اصول عيب يابي و مونتاژ کامپيوتر) ( ) 16 11 اعلام می گردد ۲۴۷۵۲۸ ۲۱۴,۰۰۰ سایت ثبت نام