تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: آقای هارون آبادی
  • ساعات دوره: ۵۴
  • جنسیت: مختلط
  • شناسه کلاس: 367732
  • کد دوره: 1400۰۱۳۵۰۰۱
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۶
۶۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
Colorlib Template